zondag 28 april 2019

Hoe, als inwoner van een laag- en middeninkomensland, de Europese migratiewetten omzeilen


Een groot deel van de welvaart in de Westerse wereld wordt gehaald uit goedkope producten -en dus goedkope arbeid- en grondstoffen uit lage- en middeninkomenslanden. Dat geldt ook nu nog. De fabricatie van die producten of de delving van die grondstoffen gaat dikwijls -zoniet altijd- gepaard met een milieukost die volledig ten laste is van de landen waar de producten of grondstoffen uit gewonnen worden. De milieulast is vaak ten koste van de traditionele winning van kleine lokale gemeenschappen die zich in de buurt bevinden van Westerse, door Westerlingen bestuurde of met Westerse firma's samenwerkende lokale bedrijven. En dat, hetzij rechtstreeks door vervuilde uitstoten naar land, water en lucht, hetzij onrechtstreeks doordat de Westerse welvaart de wereldwijd voelbare klimaatopwarming versnelt.
Kleine gemeenschappen hebben dikwijls de middelen niet om daar tegenin te gaan, noch op juridisch, noch op praktisch vlak. Als (de zoon van) een lokale boer hierdoor wordt getroffen en beslist om zijn geluk te gaan zoeken in het Westen, vindt hij alle deuren gesloten. Terwijl Westerse bedrijven hun hoogopgeleid personeel zonder boe of ba in het land installeren waar ze hun business in willen voeren. Werknemers, die soms meerdere jaren in luxueuze omstandigheden ter plaatse kunnen blijven zonder geconfronteerd te worden met vernederende en mensonterende aanvragen voor 'papieren'. Vergelijk dat eens met de lokale boer!
Enkel wetgeving op wereldwijde schaal kan een eind toeroepen aan dergelijke ongelijkheden. Maar voor het zover is, nu toch alvast de raad aan de lokale gabbers uit lage- en middeninkomenslanden die de migratiewetgeving willen omzeilen: richt een lokaal bedrijf op, huur in het Westen de mooiste appartementen, en laat er de goed opgeleide gelukszoekers er hun intrek in nemen terwijl ze de mooiste jobs inpikken in Westerse bedrijven. Zet het volledig naar uw hand en bestuur het volgens uw voorwaarden. Neem het niet te nauw met allerlei soorten sociale wetgeving; milieuwetten lapt u aan uw laars. De kosten die hieruit voortspruiten, blijven toch onzichtbaar voor u, veilig weg in uw land van herkomst. Want wij Vlamingen liggen niet teveel wakker van natuur of mens, zolang onze concurrentiepositie maar niet wordt ondermijnd.

woensdag 24 februari 2016

Oproep het vooral niet eens te zijn met de huidige gang van zaken wat betreft vluchtelingen

Beschamend, vind ik het, hoe vele van ons Westerlingen denken te moeten omgaan met de rest van de wereldbevolking. De bedrijven waar we kopen, zoeken wereldwijd naar de goedkoopste werkkrachten zodat wij kunnen blijven genieten van lage prijzen. Arbeiders die vaak werken onder minder dan plezierige omstandigheden, en minstens in afwezigheid van de sociale rechten die we zelf zo belangrijk vinden. Het is uiteraard aan de bedrijven om hun verantwoordelijkheid hierin op te nemen. Wees dan eerlijk als de mensen die ginder uit de boot vallen, hun geluk elders, bij ons, gaan zoeken. Bovendien dumpen we een groot deel van ons afval in ontwikkelingslanden die dan tegen hongerlonen wordt gestript op zoek naar waardevolle grondstoffen. En voeren we niet onze overschotten tegen dumpingprijzen uit naar deze landen waardoor hun lokale economie crasht? En wat met onze historische schuld toen we de kolonies leegroofden in onze honger naar grondstoffen? En worden vele landen niet nog steeds leeg geroofd door firma's met hoofdzakelijk Westerse aandeelhouders?
Op een dag zullen deze economieën zich ook ontwikkelen. Dat is nu al te zien. En zullen zij zich verzetten tegen deze behandeling van Westerse landen daar ze niet meer zo afhankelijk zullen zijn van ons. En zullen zij hun grenzen misschien voor ons sluiten omdat ze ons Westerlingen zonder onderscheid zullen markeren als harteloze individuen die enkel rekening houden met het eigenbelang. Daarom deze oproep om te laten horen dat we het niet allemaal eens zijn met deze politiek van uitsluiting! Daarom ook een eerste voorzichtige oproep om de mogelijkheid van wereldwijde open grenzen als concept een kans te geven, daar dat het enige menswaardige is op lange termijn. Vanuit dat kader gedacht, zullen de praktische oplossingen zich dan wel vanzelf aandienen.


zaterdag 15 november 2014

Onze jeugd: de koffiemolen die ons vermaalt als het mis gaat?

Is onze jeugd de koffiemolen die ons vermaalt als het ergens mis gaat, zoals sommigen ons willen doen geloven? Ik denk niet dat je achtergrond bepalend is voor hoe je als mens zal groeien, maar wel hoe je omgaat met je verleden.
Als je als individu bij je eigen kinderen de fouten niet herhaalt waarmee je ouders je diep hebben geraakt, heb je volgens mij al een heel grote stap gezet. Dan heb je ergens de overgeërfde 'schuld' uit het verleden recht getrokken. Dan heb je er voor gezorgd dat je dat soort gedrag niet nog eens opnieuw doorgeeft aan jouw kinderen.
Dan maakt het niet uit of je uit een warm nest komt of niet, maakt het niet uit of je je ganse leven kuisvrouw bent of buschauffeur, maakt het niet uit dat je soms kort bent met je kinderen omdat je overwerkt bent. Want dat ene dat je diep heeft getekend toen je nog jong was, heb je ten minste je kinderen bespaard. En daar is moed en kracht voor nodig. En zelfs een zekere mate van zelfopoffering daar je het verdriet en de pijn die het bij jou heeft veroorzaakt, los hebt gelaten. Het dus niet, zoals maar al te vaak gebeurt, gemakkelijk op anderen uitwerkt daar het zo dicht op de oppervlakte zit.
Jeugdtrauma's en allerlei kwetsuren worden pas een koffiemolen waarmee de persoonlijkheid in vele schilfertjes uiteen valt als je besluit ze te koesteren daar ze toch zo'n makkelijk excuus zijn om het falen in het leven achter weg te stoppen.