woensdag 24 februari 2016

Oproep het vooral niet eens te zijn met de huidige gang van zaken wat betreft vluchtelingen

Beschamend, vind ik het, hoe vele van ons Westerlingen denken te moeten omgaan met de rest van de wereldbevolking. De bedrijven waar we kopen, zoeken wereldwijd naar de goedkoopste werkkrachten zodat wij kunnen blijven genieten van lage prijzen. Arbeiders die vaak werken onder minder dan plezierige omstandigheden, en minstens in afwezigheid van de sociale rechten die we zelf zo belangrijk vinden. Het is uiteraard aan de bedrijven om hun verantwoordelijkheid hierin op te nemen. Wees dan eerlijk als de mensen die ginder uit de boot vallen, hun geluk elders, bij ons, gaan zoeken. Bovendien dumpen we een groot deel van ons afval in ontwikkelingslanden die dan tegen hongerlonen wordt gestript op zoek naar waardevolle grondstoffen. En voeren we niet onze overschotten tegen dumpingprijzen uit naar deze landen waardoor hun lokale economie crasht? En wat met onze historische schuld toen we de kolonies leegroofden in onze honger naar grondstoffen? En worden vele landen niet nog steeds leeg geroofd door firma's met hoofdzakelijk Westerse aandeelhouders?
Op een dag zullen deze economieën zich ook ontwikkelen. Dat is nu al te zien. En zullen zij zich verzetten tegen deze behandeling van Westerse landen daar ze niet meer zo afhankelijk zullen zijn van ons. En zullen zij hun grenzen misschien voor ons sluiten omdat ze ons Westerlingen zonder onderscheid zullen markeren als harteloze individuen die enkel rekening houden met het eigenbelang. Daarom deze oproep om te laten horen dat we het niet allemaal eens zijn met deze politiek van uitsluiting! Daarom ook een eerste voorzichtige oproep om de mogelijkheid van wereldwijde open grenzen als concept een kans te geven, daar dat het enige menswaardige is op lange termijn. Vanuit dat kader gedacht, zullen de praktische oplossingen zich dan wel vanzelf aandienen.


zaterdag 15 november 2014

Onze jeugd: de koffiemolen die ons vermaalt als het mis gaat?

Is onze jeugd de koffiemolen die ons vermaalt als het ergens mis gaat, zoals sommigen ons willen doen geloven? Ik denk niet dat je achtergrond bepalend is voor hoe je als mens zal groeien, maar wel hoe je omgaat met je verleden.
Als je als individu dan al bij je eigen kinderen de fouten niet herhaalt waarmee je ouders je diep hebben geraakt, heb je volgens mij al een heel grote stap gezet. Dan heb je ergens de overgeërfde 'schuld' uit het verleden recht getrokken. Dan heb je er voor gezorgd dat je dat soort gedrag niet nog eens opnieuw doorgeeft aan jouw kinderen.
Dan maakt het niet uit of je uit een warm nest komt of niet, maakt het niet uit of je je ganse leven kuisvrouw bent of buschauffeur, maakt het niet uit dat je soms kort bent met je kinderen omdat je overwerkt bent. Want dat ene dat je diep heeft getekend toen je nog jong was, heb je ten minste je kinderen bespaard. En daar is moed en kracht voor nodig. En zelfs een zekere mate van zelfopoffering daar je het verdriet en de pijn die er misschien bij kwam, los hebt gelaten. Het dus niet, zoals maar al te vaak gebeurt, gemakkelijk op anderen uitwerkt daar het zo dicht op de oppervlakte zit.
Jeugdtrauma's en allerlei kwetsuren worden pas een koffiemolen waarmee de persoonlijkheid in vele schilfertjes uiteen valt als je besluit ze te koesteren daar ze toch zo'n makkelijk excuus zijn om het falen in het leven achter weg te stoppen.